Bảng giá tên miền

Tên miền Việt Nam (.vn)

Tên miền Phí đăng ký
(Đã bao gồm VAT)
Phí duy trì / năm
(Đã bao gồm VAT)
Transfer
.vn 638,000 394,000 0
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 538,000 294,000 0
.gov.vn | .org.vn | .edu.vn | .pro.vn .ac.vn | .info.vn | .health.vn | .int.vn
Tên miền theo địa giới hành chính .vn
358,000 227,000 0
.name.vn 71,000 37,000 0

Tên miền Quốc tế

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.com 228,800 239,800 217,800
.net 271,700 282,700 260,700
.org 287,100 298,100 276,100
.biz 382,800 393,800 371,800
.info 315,700 326,700 304,700
.asia 353,100 364,100 342,100
.mobi 434,500 434,500 434,500
.xxx 2,638,900 2,638,900 2,638,900
.tv 786,500 797,500 764,500
.co 783,200 783,200 783,200
.us 236,500 247,500 225,500
.eu 260,700 260,700 260,700
.site 860,200 849,200 838,200
.tel 317,900 317,900 317,900
.zone 701,800 712,800 690,800
.shop 849,200 860,200 838,200
.blog 643,000 653,000 696,300

Tên miền Quốc tế mới

Tên miền Phí đăng ký
(Chưa bao gồm VAT)
Phí duy trì
(Chưa bao gồm VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm VAT)
.xyz 264,000 264,000 264,000
.top 280,500 291,500 280,500
.in 425,700 425,700 425,700
.co.in 212,300 212,300 212,300
.firm.in 212,300 212,300 212,300
.net.in 212,300 212,300 212,300
.org.in 212,300 212,300 212,300
.com.co 783,200 783,200 783,200
.me 678,700 689,700 678,700
.online 876,700 887,700 876,700
.cc 754,600 754,600 754,600
.name 200,200 211,200 200,200
.gen.in 212,300 212,300 212,300
.ind.in 212,300 212,300 212,300
.tw 927,300 927,300 927,300
.land 684,200 684,200 684,200
.company 452,100 452,100 452,100
.gift 463,100 463,100 463,100
.media 663,300 674,300 663,300
.ws 533,500 533,500 533,500
0904384505