Tìm hiểu về cấu tạo tên miền

  Tên miền bao gồm nhiều thành phần cấu tạo nên cách nhau bởi dấu chấm (.) ví dụ home.vnn.vn là tên miền máy chủ Web của VDC.


  Thành phần thứ nhất “home” là tên của máy chủ, thành phần thứ hai “vnn” thường gọi là tên miền mức hai (second domain name level), thành phần cuối cùng “vn” là tên miền mức cao nhất (top level domain name).

  1. Tên miền mức cao nhất (Top- level Domain “TLD”) bao gồm các mã quốc gia của các nước tham gia Internet được quy định bằng hai chữ cái theo tiêu chuẩn ISO -3166 như Việt nam là VN, Mỹ là US v.v… và các lĩnh vực dùng chung (World Wide Generic Domains).

  Tìm hiểu về cấu tạo tên miền

  a. Dùng chung

  1- COM : Thương mại (COMmercial)

  2- NET : Mạng lưới (NETwork)

  3- ORG : Các tổ chức (ORGnizations)

  4- INFO: Thông tin (INFOmation)

  5- EDU : Giáo dục (EDUcation)

  6- MOBI: Điện thoại di động

  b. Dùng ở Mỹ

  6- MIL : Quân sự (Military)

  7- GOV : Nhà nước (Government)

  2. Tên miền mức hai (Second Level): Đối với các quốc gia nói chung tên miền mức hai này do Tổ chức quản lý mạng của quốc gia đó định nghĩa, có thể định nghĩa khác đi, nhiều hơn hay ít đi nhưng thông thường các quốc gia vẫn định nghĩa các Lĩnh vực kinh tế, xã hội của mình tương tự như 7 lĩnh vực dùng chung nêu trên.

  Ví dụ tại Việt Nam, VNNIC định nghĩa các tên miền cấp 2: com.vn, net.vn, org.vn…

  Để bắt đầu chiến dịch cài đặt domain & hosting cho website của bạn, hãy liên hệ với VietAds để chúng tôi có thể giúp bạn cài đặt,quảng cáo với chi phí thấp nhất, hiệu quả mang lại lớn nhất!

  Tìm hiểu về cấu tạo tên miền

  Lưu trữ website ở đâu tốt

  Khi tiến hành triển khai một website, điều cần phải lưu tâm là việc chọn máy chủ để lưu trữ (ho …

  Tìm hiểu về cấu tạo tên miền

  Chuyển host hoặc đổi domain trong WordPress dễ dàng với Duplicator

  Việc chuyển host trong WordPress hoặc đổi tên miền của website đã không còn xa lạ gì nữa, chỉ v …